Автокаско – Цени на Каско

Застраховка Автокаско Актуални Цени

Автокаско

Posted on | November 6, 2010 | No Comments

Застраховка Автокаско на МПС е доброволна застраховка, която покрива пълна загуба или частична вреда/щета на МПС, настъпила на територията на Република България вследствие на застрахователни събития, посочени като покрити рискове в съответната клауза от договора за застраховката.

Основните фактори, които определят цената на застраховката са:

  • цената на автомобила – тарифните числа се определят спрямо цената на МПС, като увеличаването на цената на автомобила намалява тарифното число.
  • рисковете, които покрива застраховката – съществуват различни клаузи в договорите за сключване на застраховка Автокаско. Например минималната клауза включва рисковете: пожар, буря,градушка,наводнение, гръм, морски вълни и др. подобни. Тарифите за този вид клауза варират от 0.6% до 2.5 % от цената на автомобила. Например за автомобил на стойност 50 000 лв. цената на застраховка Автокаско може да е 490 лв., докато за автомобил на стойност 5 000 лв. цената ще е 113 лв.
  • годините на автомобила – по – голяма част от застрахователните компании използват годините на автомобила, като критерий за определяне на тарифното число. Съответно по-старите автомобили се таксуват с по-високи тарифни числа. В повечето компании има минимална задължителна премия за леки автомобили.

Клауза Разширено каско включва следните рискове: всички рискове по частично каско и причинени повреди но МПС от трети лица черз механично въздействие (удар с твърд предмет, надраскване, умишлено преобръщане на МПС),заливане с химически активни вещества,палеж и взривяване. Тарифите за този вид клауза са от 4% до 7% от цената на автомобила.

Клауза Частично каско включва следните рискове: всички рискове от минималната клауза и случайно падане на летателни апарати или други тела върху МПС; сблъскване с или удар от МПС и/или други физически тела, в това число и ПТП, съгл. Закона за движение по пътищата; внезапно отваряне на капак или врата на МПС по време на движение, ако това не е възникнало поради невнимение или небрежност на застрахования. Тарифите за този вид клауза варират от 3.7% до 6% от цената на автомобила. Например за автомобил на стойност 50 000 лв. Цената на застраховка Автокаско може да е 1850 лв., докато за автомобил на стойност 5 000 лв. Цената ще е 300 лв.

Най-често използваната клауза е Пълното каско, което покрива рисковете от Разширеното каско и кражба на цялото МПС, кражба на трайно монтирано в МПС аудио, радио и др. подобно оборудване, грабеж на цяло МПС. При този вид застраховка Автокаско тарифните числа са най-високи като варират от 4.5% до 8.5% от цената на автомобила.

Разбира се към тези основни тарифи има завишения на цените на застраховка Автокаско в зависимост от това дали автомобила се използва като такси, под наем, учебен, превозва опасни товари, за участия в състезания, тренировки, изпитания.

Застрахованите имат и предложени бонуси от някои компании при подновяване на полица без щети, при застраховане на голям брой автомобили на един и същ собственик, при еднократно плащане на премията и други.

Comments

Leave a Reply

АвтоКаско Калкулатор

Вид МПС*
Предназначение*
Собственик*
Регистрация*
Населено място*
Стойност на автомобила*
Година на производство*
В коя компания е текущата Ви гражданска отговорноост?*
Имате ли валидно автокаксо?*

Търсене