Автокаско – Цени на Каско

Застраховка Автокаско Актуални Цени

Автокаско обнародвани промените в Кодекса за застраховането

Posted on | July 8, 2011 | No Comments

На 05.07.2011 в Държавен вестник  бяха обнародвани промените в Кодекса за застраховането, които бяха приети от Народното събрание на 22 юни.
С тях се забранява поставянето на стикери на видимо място в моторното превозно средство, които пряко или косвено указват наличието на сключен застрахователен договор. Липсата им не може да бъде основание за изключване от покритие на един или повече рискове по такъв договор или да бъде обвързвано с каквито и да е неблагоприятни правни последици за застрахованото лице.
Лице, което управлява автомобила с такива знаци е в нарушение на посочената забрана и се наказва с глоба в размер на 50 лв., а застраховател, който извърши или допусне извършването на такова нарушение, плаща имуществена санкция от 30 000 до 60 000 лв., а при повторно нарушение – от 60 000 до 120 000 лв.
В тримесечен срок от влизането в сила на закона, застрахователите трябва да променят общите условия по застрахователните полици.

източник getins.bg

Comments

Leave a Reply

АвтоКаско Калкулатор

Вид МПС*
Предназначение*
Собственик*
Регистрация*
Населено място*
Стойност на автомобила*
Година на производство*
В коя компания е текущата Ви гражданска отговорноост?*
Имате ли валидно автокаксо?*

Търсене